Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1:1-4

Odłączenie - dlaczego tak bolesne?

napisał: Poszukiwacz

      25.06.2012

 

Odłączenie …..dlaczego  tak bolesne?

 

Ostatnimi  czasy rozmyślałem nad podejściem Świadków Jehowy do osób które same odeszły z ich szeregów.

Większość   ŚJ  zapytanych  dlaczego  zrywają wszelkie kontakty z takimi osobami   powołuje  się na

2 List Jana  1:10 - Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.

 Na  pierwszy rzut oka wydawać by się  mogło że  wszystko  jest  Ok. bo przecież osoba która odchodzi z Org z przyczyn doktrynalnych  oczywiście ma inne doktryny wiary niż Śj .

Tak to  wygląda jeśli wyrwiemy  tekst z  2 Jana werset 10  z kontekstu  .

Kiedy zwrócimy uwagę  na całość wypowiedzi   apostoła  Jana w tym liście  łatwo  zrozumiemy znaczenie wersetu 10 którym posługują  się ŚJ na poparcie swojego podejścia do osób które odeszły z ich Org. z przyczyn doktrynalnych .

2 Jana

1:1 - Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które w prawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę,

 1:2 - Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki:

 1:3 - Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.

 1:4 - Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec.

 1:5 - A teraz proszę cię, pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję ci tego, jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku.

 1:6 - A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania.

 1:7 - Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

 1:8 - Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali.

 1:9 - Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.

 1:10 - Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.

 1:11 - Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.

Jan w  wer 1,2   zwraca się  do osób które poznały  prawdę   ciekawe jest to że  wersecie drugim podkreśla  że ta prawda ma być z nimi na  wieki 

Jan nie mówi że prawda którą znali chrześcijanie do których pisze ten list będzie ewoluowała i zmieniała  się ,   nic podobnego  ta prawda ma trwać na wieki  .

W wer. 4  Jan  nie ukrywa  swojej radości że Ci właśnie bracia   chodzą w prawdzie  która usłyszeli .

Gdy zwrócimy uwagę na werset   7,8,9  które nierozłącznie wiążą  się z   wersetem 10  którego nie można odczytywać bez uwzględnienia  przynajmniej  trzech  wcześniejszych wersetów i całego  kontekstu  tego listu   zrozumiemy o co chodziło Janowi  .

W czasach Jana pojawili  się niby chrześcijanie którzy zaczęli wykrzywiać prostą prawdę że Jezus Chrystus    przyszedł w ciele  być może nauczali że Pan Jezus   stał  się Chrystusem gdzieś później na  przykład podczas chrztu jak to nauczają  ŚJ.

Oczywiście taka nauka była  w pewnym stopniu herezją   .

Dlaczego ?

Ponieważ już tylko pobieżne przeanalizowanie dwóch fragmentów z   E Łukasza obala taką naukę .

2:10 - I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu,

 2:11 - Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.

 

Warto zwrócić uwagę że anioł zwiastuję radość pasterzą gdyż narodził się Zbawiciel Chrystus Pan 

 Inny tekst

 2:25 - A był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.

 2:26 - Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana.

 

Symeon miał obietnicę  że zobaczy  kogo ?    Chrystusa Pana .

Gdyby Pan Jezus miał  się stać  Chrystusem podczas chrztu  Symeon musiał by czekać  30 lat zanim obietnica którą mu dano mogła się wypełnić. 

Pan   Jezus   nie stał  się Chrystusem  podczas  chrztu   tylko  urodził  się w ciele  Chrystusem   i  temu  zaprzeczają ŚJ

 

Wracając do  tematu    Jan   obawiając  się  o  wiarę  tych chrześcijan  ostrzega  ich by nie utracili  tej prawdy w która uwierzyli jeśli chodzi o Chrystusa który przyszedł w ciele , dlatego mówi   Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.

Dlatego w wer 10 mówi  by  takich właśnie ludzi nie pozdrawiać  ludzi którzy szerzą nauki które były nie zgodne  z  nauczaniem Pana Jezusa   i  Apostołów .

Czy  Jan  pisząc o takich  ludziach  miał na myśli  osoby które nie będą się zgadzały  z naukami  które pojawia   się  prawie 2000 lat  puzniej i które są  specyficzne Świadkom Jehowy .

Dziś  znam odpowiedz na to pytanie .

 

Poszukiwacz

html5 valid

Słowo na każdy dzień

 

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. 

Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło Zwierzchnościom i Władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich.  

W końcu, bracia, zabiegajcie o to wszystko, co prawdziwe, co godne chrześcijanina, co sprawiedliwe, co czyste, co Bogu miłe i co zasługuje na uznanie; co uchodzi za cnotę i jest czynem godnym chwały.

W ten sposób zdobywać będą cenny i trwały skarb na własną przyszłość, czyli na życie wieczne.

 

(1Kor 10:12, Ef 6:12, Fil 4:8, 1Tm 6:19 PBWP)